Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk
Znak DOMOV JESENE ŽIVOTA (odkaz na titulnú stránku)

DOMOV JESENE ŽIVOTA - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > Zverejňujeme... > Verejné obstarávanie > Výzva na cenovú ponuku - Zabezpečenie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby, Sekurisova 8, Bratislava

 

Verejné obstarávanie

Odkazy


 
 

Profil verejného obstarávateľa

Domov jesene života -  je podľa§ 6 ods. 1 písm. d zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom     obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení      neskorších predpis verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ:   Domov jesene života

Sídlo:                                Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:        Mgr. Branislava Belanová, riaditeľka

IČO:                                 00490873

DIČ:                                 2020894854

Nie sme platcami DPH

 

Súvisiace odkazy

 

Odkazy


 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > Zverejňujeme... > Verejné obstarávanie

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte