Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > Evidencia žiadateľov

 

Evidencia žiadateľov

 
 

Evidencia žiadateľov - postup

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu poskytovateľ poskytne žiadateľovi sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia.

Sociálna služba sa môže poskytnúť fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä, ak fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > Evidencia žiadateľov

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies