Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > O nás > Zariadenie pre seniorov

 

Zariadenie pre seniorov

foto
Zariadenie pre seniorov, ktoré sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava
 

 
 

Je zariadenie pre seniorov s kapacitou 200 miest. Nachádza sa v tichej časti Bratislava-Dúbravka priamo pod lesom. Objekt je murovaný, trojposchodový, daný do prevádzky 01. septembra 1979. Tvoria ho 2 budovy, ktoré sú obklopené parkovou zeleňou s vybudovanými chodníkmi. V novembri 2006 bol v rámci areálu zariadenia postavený a daný do prevádzky tretí pavilón, dispozične prispôsobený seniorom s demenciou Alzheimerovho typu.

 

V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 a v súlade s novelou zákona o sociálnych službách č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2014 poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej služby na neurčitý čas:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Zariadenie pre seniorov poskytuje občanom - mobilným, čiastočne imobilným a imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • 24-hod. opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú starostlivosť podľa odporúčaní praktického lekára a konziliárnych lekárov
 • ubytovanie (jednolôžkové a dvojlôžkové izby)
 • stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera s prihliadnutím na zdravotný stav aj druhá večera)
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • úschovu cenných vecí na požiadanie
 • vytváranie podmienok na záujmovú činnosť (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie spirituálnych potrieb)
 • pedikúru, kaderníčku – na objednávku priamo v zariadení
 

Odkazy

 
Kontakt: Domov jesene života
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 3.3.2010 / 28.11.2021

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies