Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk
Znak DOMOV JESENE ŽIVOTA (odkaz na titulnú stránku)

DOMOV JESENE ŽIVOTA - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka

 

Odborné činnosti

 

 
 
Medzi odborné činnosti, ktoré poskytuje DJŽ patrí najmä:
 - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 - základné sociálne poradenstvo
 - sociálna rehabilitácia
 - ošetrovateľská starostlivosť
 - pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
 
Kontakt: Bc. Nina Kadličeková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.2.2018 / 27.2.2018

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte