Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk
Znak DOMOV JESENE ŽIVOTA (odkaz na titulnú stránku)

DOMOV JESENE ŽIVOTA - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka

 

Úhrada za poskytované sociálne služby

 

 
 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálne služby v sume dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Suma úhrady za sociálne služby sa určuje ako súčet úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti.

Úhrada za odborné činnosti:
Suma úhrady za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

a.)    II. stupeň        0,10 eur/deň

b.)    III. stupeň       0,30 eur/deň

c.)    IV. stupeň       1,49 eur/deň

d.)    V. stupeň        1,82 eur/deň

e.)    VI. stupeň       2,65 eur/deň

Úhrada za obslužné činnosti:
Úhrada za obslužné činnosti na deň na osobu sa určuje ako súčet úhrady za stravovanie a úhrady za bývanie.

Stravovanie

Výška úhrady za stravovanie celkom na deň je od 7,32 eur do 8,44 eur, v závislosti od druhu diéty prijímateľa sociálnej služby.
Racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera): 7,32 eur/deň

Šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera): 7,43 eur/deň

Diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera): 8,44 eur/deň

Ubytovanie

Suma úhrady za ubytovanie na deň na osobu sa určuje ako súčin dennej sadzby úhrady a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti.
Denná sadzba za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,13 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté aj výdavky za užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

 
Kontakt: Bc. Nina Kadličeková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 27.2.2018 / 27.2.2018

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.